piątek, 25 wrzesień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin :

 


 

Zabójczy tlenek węgla (czad)


Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kampanię „NIE dla czadu”. Kampanię zapoczątkowała zorganizowana 9 listopada 2011 r. konferencja prasowa Komendanta Głównego PSP.

„NIE dla czadu” to kampania profilaktyczno-edukacyjna informująca o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. Potrwa ona do marca przyszłego roku, czyli przez okres grzewczy – czas, w którym najczęściej dochodzi do zatruć czadem.

Celem kampanii jest uświadamianie społeczeństwu istnienia niebezpieczeństw związanych z czadem oraz zapobieganie zatruciom z nim związanych.

 

ABC aby ustrzec się przed zatrucie tlenkiem węgla

 1. Posiadać prawidłowo wykonaną instalację kominową i wentylacyjną,

 2. Zapewnić stały dopływ świeżego powietrza i swobodny odpływ spalin,

 3. Właściwie  eksploatować urządzenia gazowego i zapewnić ich dobry stan techniczny.

 

Co to jest tlenek węgla (czad)

 

Czad, jest gazem trującym. W przypadku przedostania się do układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe. W następstwie długotrwałego oddziaływania na organizm człowieka, stwarza poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał.
Z tlenkiem węgla (czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń gazowych, w których odbywa się proces spalania gazu przy małej ilości powietrza a także gdy następuje niezupełne spalenie gazu.
Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia a nawet życia ludzi.
 

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są :

 • bóle i zawroty głowy

 • osłabienie

 • nudności

 • zaburzenia pamięci

 • utrata przytomności

 • śpiączka.

 

Jeżeli poczujesz się źle (nudności, zawroty głowy), przebywając w pomieszczeniach, w których są zamontowane piece węglowe lub piecyki gazowe, natychmiast opuść to pomieszczenie i dokonaj jego wietrzenia!

Skontaktuj się w tej sprawie z kominiarzem!
W razie potrzeby skorzystaj z pomocy medycznej i zadzwoń po Straż Pożarną!


Postępowanie przy zatruciu tlenkiem węgla:

 • wynieść zatrutego z miejsca narażenia z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa (w razie potrzeby akcję przeprowadzi Państwowa Straż Pożarna dysponująca odpowiednim sprzętem izolującym drogi oddechowe!!!),

 • zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza,

 • wezwać pogotowie ratunkowe, konieczna pomoc lekarska,

 • jak najszybciej podać tlen,

 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie metodą usta – usta, aparatem AMBU oraz masaż serca,

 • unikać obciążenia wysiłkiem fizycznym.
   

Główną przyczyną zatruć czadem – tlenkiem węgla są:

 • niedostosowanie istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe (szczelnie zamknięte okna w pomieszczeniach w którym następuje spalanie gazu lub innych paliw). Najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy junkers;

 • niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

 

Wadliwe działanie przewodów może wynikać z:

 • ich nieszczelności - pęknięcia, wykruszenia,

 • braku ich konserwacji, w tym czyszczenia,

 • wad konstrukcyjnych – nie dokonuj przeróbek kominów na własną rękę.

 

Zaczadzenie w budynkach mieszkalnych może również pośrednio powodować to, iż w okresie zimowym większość użytkowników budynków uszczelnia okna, drzwi przed zimnem. W ten sposób ogranicza się wymianę powietrza tym samym do spalania paliwa nie dostarcza się odpowiedniej ilości tlenu. Niedostateczna ilość tlenu do spalenia paliwa powoduje, że następuje niepełne spalanie paliwa w urządzeniach grzewczych i tworzy się tlenek węgla, czyli czad. W takich przypadkach może dojść również do zaburzenia ciągu w przewodach kominowych i wydostawania się czadu do przestrzeni mieszkalnej, co poważnie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców. Obserwujemy wtedy tak zwany odwrotny ciąg powietrza w przewodach kominowych (z zewnątrz do wnętrza pomieszczenia).

 

Pamiętaj, nie zaklejaj kratek wentylacyjnych ani okien!

 

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Prawo budowlane zobowiązuje zarządców oraz właścicieli obiektów budowlanych, w tym m.in. budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych):

 • co najmniej raz w roku, zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

 • co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 – zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).
   

Jak walczyć z czadem

 

Korzystanie z czujek wykrywających gazy (bezwonny tlenek węgla - CO) i dym pożarowy. Trujące gazy i produkty niecałkowitego spalania rokrocznie są powodem zatruć i sytuacji powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Niewielki koszt urządzeń jest nieporównywalnie niski do skutków i kosztów jakie niesie pożar domu.


Dodatkowe informacje

Strona internetowa KW PSP w Krakowie http://www.straz.krakow.pl/dokumenty/zatrucia.pdf

Strona internetowa KG PSP  http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216

 

WYKORZYSTANIE "CIEPŁA SIECIOWEGO" GDZIE CZYNNIKIEM GRZEWCZYM JEST CIEPŁA WODA DOSTARCZANA Z ELEKTROCIEPŁOWNI JEST NAJBEZPIECZNIEJSZYM SPOSOBEM OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ I SPOSOBEM OTRZYMYWANIA CIEPŁEJ WODY DO CELÓW GOSPODARCZYCH I SANITARNYCH.

KORZYSTANIE Z CIEPŁA SIECIOWEGO ELIMINUJE RYZYKO WYBUCHU, POŻARU CZY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA (ZACZADZENIA), KTÓRE TO RYZYKO TOWARZYSZY OGRZEWANIU ELEKTRYCZNEMU CZY GAZOWEMU.

 


 

<<< Powrót

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja