wtorek, 4 sierpień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2853548

 


 

 

2020 rok

21.04.2020 Dostawa ubrań specjalnych i koszarowych – dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 

2019 rok

26.11.2019
Przetarg nieograniczony na dostawę umundurowania, odzieży specjalej oraz środków ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
22.07.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  24.06.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  12.03.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę umundurowania, odzieży specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 

2018 rok

 
 

04.12.2018

Świadczenie usług medycznych z medycyny pracy obejmujących badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie strażaków oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - przetarg ponowny
 
 

13.11.2018


Świadczenie usług medycznych z medycyny pracy obejmujących badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie strażaków oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 
 

09.10.2018

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem
 
 

27.09.2018

Dostawa ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 

17.09.2018

Dostawa ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 

04.09.2018

Dostawa ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 

2017 rok

 
 

03.08.2017

Przebudowa placu przed Komendą Miejską PSP wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej i instalacji elektrycznych w Krakowie ul. Westerplatte 19
 
 

2016 rok

 
 

10.11.2016

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych strażaków oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 

2015 rok

 
 

25.11.2015

Modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   w Krakowie
 
 

26.08.2015

Przebudowa placu manewrowego wraz z instalacjami wewnętrznymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  13.07.2015 Przetarg nieograniczony na Termomodernizację kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP w Krakowie  oraz Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5 w Krakowie
 
  22.07.2015 Przetarg nieograniczony na Remont konserwatorski elewacji XIX-wiecznej dawnej wozowni po stronie północnej w historycznej siedzibie Straży Pożarnej
 
  07.07.2015 Przetarg nieograniczony na remont więźby dachowej i pokrycia dachu XIX-wiecznej dawnej wozowni po stronie północnej w historycznej siedzibie Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19( A-572)
 
  30.03.2015 w zakresie zakupu i dostawy koparko-ładowarki z osprzętem wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej transportu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  23.02.2015 Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej pn. :
1/ „ Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Krakowie.”
2/ „Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Krakowie.”
3/ „Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 5 w Krakowie.”
 
 

2014 rok

 
  12.11.2014 na wyłonienie wykonawcy świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych strażaków oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  23.10.2014 Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy kontenera proszkowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  14.10.2014 Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie dokończenia modernizacji budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2
 
 
28.07.2014  
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie dokończenia modernizacji budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2
 
 
02.07.2014  
Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie dokończenia modernizacji budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2
 
 
16.05.2014  
Na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac polegających na dokończeniu remontu dachu oficyny południowej (XIX-wiecznej dawnej wozowni) kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych A-572
 
  17.03.2014 Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, związanych z realizacją modernizacji budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2.
 
  12.02.2014 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie bezgotówkowego zakupu paliw płynnych (benzyna bezołowiowa PB 95, benzyna bezołowiowa PB 98 i olej napędowy ON) do pojazdów służbowych i sprzętu silnikowego użytkowanych przez Komendę Miejską PSP w Krakowie poprzez całodobowe stacje paliw akceptujące bezgotówkowe elektroniczne karty paliwowe w sieci całodobowych stacji paliwowych, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa oraz Powiatu krakowskiego, tj. terenu działania jednostek KM PSP w Krakowie.
 
 

2013 rok

 
  22.10.2013 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy-usługi. Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 
  20.11.2013 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy przedmiotów odzieży specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.
 
  27.09.2013 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania prac polegających na wymianie części pokrycia dachowego oficyny południowej kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.
 
 

06.08.2013

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania remontu konserwatorskiego elewacji oficyny południowej kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19
 
 

2012 rok

 
 

07.12.2012

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy  w zakresie dostawy opon i felg samochodowych wraz z usługą ich montażu w samochodach pożarniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 

30.11.2012

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy-usługi - Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 
 

21.11.2012

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych strażaków oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 

08.11.2012

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie modernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 2 – kontynuacja zadania.
 
 

07.09.2012

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy ubrań koszarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 

22.08.2012

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania modernizacji wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie przy ul. Wyki 3
 
 

18.06.2012

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania robót ziemnych i budowlanych przyłącza ciepłowniczego do budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie przy ul. Wyki 3
 
 

26.06.2012

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych i akcesoriów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 

15.05.2012

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie modernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 4 w Krakowie przy ul. Obrońców Modlina 2
 
 

22.05.2012

Przetarg nieograniczony  w zakresie zakupu i dostawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych i akcesoriów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 

2011 rok

 
 

31.10.2011

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy koparko-ładowarki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 
 

31.10.2011

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy ładowarki teleskopowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 
 

31.10.2011

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy samochodu zaopatrzeniowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 
  19.10.2011 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zakup 1 sztuki kontenera wymiennego do przewozu środków gaśniczych
 
  19.10.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy 2 sztuk samochodów specjalnych do przewozu ratowników dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  27.09.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania instalacji solarnych w budynkach Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Nr 5, Nr 6 i Nr 7 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  16.08.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych i akcesoriów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  04.08.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania remontu konserwatorskiego elewacji tylnej budynku głównego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - I etap - kontynuacja zadania
 
  01.07.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy świadczenia usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych strażaków oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  19.05.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania remontu konserwatorskiego elewacji tylnej budynku głównego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - I etap
 
  23.05.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie bezgotówkowego zakupu paliw płynnych poprzez całodobowe stacje paliw akceptujące elektroniczne karty paliwowe pojazdów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  13.04.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy paliw płynnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  31.03.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy skokochronu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  23.03.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy  w zakresie dostawy paliw płynnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  16.03.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy  w zakresie dostawy koszulek letnich i zimowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  24.02.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy  w zakresie dostawy paliw płynnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  14.02.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy  w zakresie dostawy paliw płynnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  07.02.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie bezgotówkowego zakupu paliw płynnych poprzez całodobowe stacje paliw akceptujące elektroniczne karty paliwowe pojazdów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  12.01.2011 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie bezgotówkowego zakupu paliw płynnych poprzez całodobowe stacje paliw akceptujące elektroniczne karty paliwowe dla pojazdów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 

2010 rok

 
  01.12.2010 Przetarg nieograniczony na dostawę opon i felg samochodowych wraz z usługą ich montażu w samochodach pożarniczych
 
  15.11.2010 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
  09.11.2010 Przetarg nieograniczony na dostawę 1 sztuki lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczego
 
  04.11.2010 Przetarg nieograniczony w zakresie zakupu i dostawy sprzętu gaśniczego dla KM PSP w Krakowie
 
  04.11.2010 Przetarg nieograniczony w zakresie zakupu i dostawy ubrań koszarowych dla KM PSP w Krakowie
 
  24.09.2010 Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy butów strażackich specjalnych skórzanych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 
 

08.09.2010 r.

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę nowej (nieużywanej) odzieży specjalnej dla KM PSP w Krakowie
 
 

01.09.2010 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę pomp dla KM PSP w Krakowie

 

 

13.09.2010 r.

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania remontu konserwatorskiego bramy wjazdowej przy elewacji bocznej oraz wymiana rynien i rur spustowych stanowiących odwodnienie dachu budynku KM PSP w Krakowie

 
 

06.09.2010 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę 4 sztuk lekkich samochodów specjalnych rozpoznawczych

 

 

08.07.2010 r.

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odzieży specjalnej ( ubranie koszarowe wg zestawienia ilościowego ) oraz hełmów strażackich dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie
 

 

30.06.2010 r.

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy paliw płynnych w okresie od 4 sierpnia 2010 roku do 31 stycznia 2011 roku dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie
 

 

25.05.2010 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie konserwacji oraz wymiany rynien elewacji bocznej budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie (Projekt współfinansowany z NFRZK)
 

 

21.05.2010 r.

Przetarg nieograniczony na 5 sztuk agregatów prądotwórczych
 

 

29.04.2010 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę motopomp
 

 

2009 rok

 

 

09.11.2009 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę butów strażackich specjalnych skórzanych
 

 

21.08.2009 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę hydraulicznych narzędzi ratowniczych
 

 

03.08.2009 r.

Remont dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w świetlikach obiektu KM PSP w Krakowie na terenie JRG nr 5
 

 

01.07.2009 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych
 

 

29.05.2009 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego samochodu specjalnego rozponawczo-ratowniczego
 

<<< Powrót

   
   
 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja