sobota, 4 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2797553

 


ZAKŁADOWA STRAŻ POŻARNA  SOPiRG  JRG KRAKÓW  ZB-55

Do podstawowych zadań Zakładowej Straży Pożarnej należy m.in.:

 1. Utrzymywanie jednostki ZSP w należytej, ciągłej gotowości operacyjnej i sprawności technicznej do działań ratowniczo-gaśniczych.
 2. Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacja miejscowych zagrożeń na terenie własnego działania.
 3. Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, wybuchowych oraz innych miejscowych zagrożeń na terenie zakładu.
 4. Tworzenie i aktualizacja planu operacyjno-ratowniczego dla Zakładu.
 5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe prac niebezpiecznych pożarowo przeprowadzanych  na terenie zakładu.
 6. Koordynacja działań w zakresie zapobiegania pożarom, wybuchom i innym miejscowym zagrożeniom w zakładzie.
 7. Wstępne szkolenie nowo przyjętych pracowników w zakresie znajomości zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń występujących na terenie zakładu oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru i innych zagrożeń.
 8. Nadzór nad właściwą eksploatacją i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego i instalacji gaśniczych w zakładzie.
 9. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną oparta na przepisach, szczegółowych instrukcjach i regulaminach.
 10. Prowadzenie działalności profilaktycznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  w zakładzie.
 

<<< Powrót

 

aktualizacja 5 kwiecień 2012 r. SzD

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja