sobota, 18 listopad 2017 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 809697

 


W 2016 roku Straż Pożarna w Krakowie wyjeżdżała:

do akcji  - co 49 minut
do pożaru - co 185 minut
do miejscowych zagrożeń - co 76 minut

 

Ilość działań ratowniczo-gaśniczych
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
na całym własnym terenie działania
w latach 2006 – 2016
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 
 

 

W porównaniu do 2015 r. krakowscy strażacy w 2016 r. interweniowali rzadziej 26 %.
W 2016 roku w porównaniu do roku 2015 ilość pożarów zmalała o 32%, miejscowych zagrożeń o 26 %, natomiast ilość alarmów fałszywych spadła o 15 %.

 

Ogólną tendencję ilości zdarzeń na całym terenie działania Komendy
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

Ilość działań ratowniczych prowadzonych przez poszczególne Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze na całym terenie działania Komendy w 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

 

 

 
 

Ilość działań ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w mieście Krakowie w latach 2006 – 2016 przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

Ilość działań ratowniczych w latach 2006 – 2016 na terenie Powiatu Krakowskiego
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

 

Statystyki opracowano na podstawie SWD-ST wg. stanu na dzień 5 stycznia 2017 r.

Aktualizacja SzD styczeń 2017

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja