poniedziałek, 8 marzec 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3191916

 


W 2019 roku Straż Pożarna w Krakowie wyjeżdżała:

do akcji  - co 33 minuty
do pożaru - co 158 minut
do miejscowych zagrożeń - co 51 minut

 

Ilość działań ratowniczo-gaśniczych
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
na całym własnym terenie działania
w latach 2006 – 2019
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

 

W porównaniu do 2018 r. w 2019 r. krakowscy strażacy interweniowali częściej o 20%. W 2019 roku w porównaniu do roku 2018 ilość pożarów wzrosła o 11%, miejscowych zagrożeń o 30%, natomiast ilość alarmów fałszywych zmniejszyła się o 1,5 %.

 

Ogólną tendencję ilości zdarzeń na całym terenie działania Komendy
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

Ilość działań ratowniczych prowadzonych przez poszczególne Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze na całym terenie działania Komendy w 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

 

 

 
 

Ilość działań ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w mieście Krakowie w latach 2006 – 2019 przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

Ilość działań ratowniczych w latach 2006 – 2019 na terenie Powiatu Krakowskiego
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

 

Statystyki opracowano na podstawie SWD-ST wg. stanu na dzień 3 stycznia 2020r.

Aktualizacja SzD styczeń 2020

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja