niedziela, 8 grudzień 2019 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2248673

 


W 2018 roku Straż Pożarna w Krakowie wyjeżdżała:

do akcji  - co 40 minut
do pożaru - co 176 minuty
do miejscowych zagrożeń - co 67 minut

 

Ilość działań ratowniczo-gaśniczych
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
na całym własnym terenie działania
w latach 2006 – 2018
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 
 

 

W porównaniu do 2017 r. w 2018 r. krakowscy strażacy interweniowali rzadziej o 9%. W 2018 roku w porównaniu do roku 2017 ilość pożarów zmalała o 18%, miejscowych zagrożeń o 10%, natomiast ilość alarmów fałszywych wzrosła o 16%.

 

Ogólną tendencję ilości zdarzeń na całym terenie działania Komendy
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

Ilość działań ratowniczych prowadzonych przez poszczególne Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze na całym terenie działania Komendy w 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

 

 

 
 

Ilość działań ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w mieście Krakowie w latach 2006 – 2018 przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

Ilość działań ratowniczych w latach 2006 – 2018 na terenie Powiatu Krakowskiego
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

 

Statystyki opracowano na podstawie SWD-ST wg. stanu na dzień 9 stycznia 2019 r.

Aktualizacja SzD styczeń 2019

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja