poniedziałek, 10 grudzień 2018 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 1578124

 


W 2017 roku Straż Pożarna w Krakowie wyjeżdżała:

do akcji  - co 37 minut
do pożaru - co 144 minuty
do miejscowych zagrożeń - co 60 minut

 

Ilość działań ratowniczo-gaśniczych
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
na całym własnym terenie działania
w latach 2006 – 2017
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 
 

 

W porównaniu do 2016 r. krakowscy strażacy w 2017 r. interweniowali częściej o 35 %.
W 2017 roku w porównaniu do roku 2016 ilość pożarów wzrosła o 29%, miejscowych zagrożeń o 28 %, natomiast ilość alarmów fałszywych aż o 108 %.

 

Ogólną tendencję ilości zdarzeń na całym terenie działania Komendy
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

Ilość działań ratowniczych prowadzonych przez poszczególne Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze na całym terenie działania Komendy w 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

 

 

 
 

Ilość działań ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w mieście Krakowie w latach 2006 – 2017 przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

Ilość działań ratowniczych w latach 2006 – 2017 na terenie Powiatu Krakowskiego
przedstawia poniższa tabela i wykres:

 

 

 

Statystyki opracowano na podstawie SWD-ST wg. stanu na dzień 2 stycznia 2018 r.

Aktualizacja SzD styczeń 2018

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja