poniedziałek, 21 październik 2019 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2171304

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19

telefon alarmowy całodobowy   998

godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.


 

Komendant Miejski PSP w Krakowie przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 13.30 – 15.30.
Wizyty proszę uzgadniać osobiście w sekretariacje Komendanta
lub pod numerem telefonu +48 12 6168300.


 

 

 
Wyświetl większą mapę


Sekretariat Komendanta

tel. 12 616-83-00, fax. 12 616-83-09, email: km1@psp.krakow.pl


Wydział Organizacyjno-Kadrowy

tel. 12 616-83-30, email: mok@psp.krakow.pl


Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

tel. 12 616-83-20, fax. 12 616-83-29, email: mr@psp.krakow.pl


Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

tel. 12 616-83-80, fax. 12 616-83-89, email: mz@psp.krakow.pl


Wydział Kwatermistrzowski

tel. 12 616-83-60, fax. 12 616-83-69, email: mt@psp.krakow.pl


Wydział Finansów

tel. 12 616-83-50, fax. 12 616-83-59, email: mf@psp.krakow.pl


Wydział Techniczny

tel. 12 616-83-70, fax. 12 616-83-79, email: mtt@psp.krakow.pl


Samodzielne Stanowisko Pracy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

tel. 12 616-83-40, email: bhp@psp.krakow.pl


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obronnych, Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwizacji

tel. 12 616-83-49, email: mso@psp.krakow.pl


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Pomocy Prawnej

tel. 12 616-83-36, email: mrp@psp.krakow.pl


Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego

tel. 12 616-83-30, email: jolanta.suder@psp.krakow.pl


Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 26

tel. 12 616-59-03, 12 616-59-04, fax. 12 616-59-09, email: skkm@psp.krakow.pl


Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego

tel. 12 616-83-23, 693 998 004, email: bartlomiej.rosiek@psp.krakow.pl


 

 

Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze

 

 


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 19

tel. 12 616-83-90, email: jrg1@psp.krakow.pl


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2, 30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 10

tel. 12 266-39-98, 12 266-38-84, email: jrg2@psp.krakow.pl


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3, 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106

tel. 12 639-92-90, email: jrg3@psp.krakow.pl


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4, 30-733 Kraków, ul. Obrońców Modlina 2

tel. 12 653-23-65, 12 653-23-67, email: jrg4@psp.krakow.pl


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5, 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3

tel. 12 415-33-17, 12 415-51-80, email: jrg5@psp.krakow.pl


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, 30-837 Kraków, ul. Aleksandry 2

tel. 12 657-99-95, 12 657-99-29, email: jrg6@psp.krakow.pl


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 26

tel. 12 616-59-40 fax. 12 616-59-49, email: jrg7@psp.krakow.pl


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w  Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 20

tel. 12 276-39-98, 12 276-55-85, email: jrgsk@psp.krakow.pl


 

 

 

 
 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja