czwartek, 13 sierpień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2865781

 

Akcja Bezpieczna ślizgawka i Bezpieczne Zimowisko 2006-01-23
Zobacz zdjęcia (0)
Jak corocznie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, mając na względzie bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży, proponuje swoją pomoc w tworzeniu lodowisk i ślizgawek na boiskach przyszkolnych i innych nadających się do tego celu terenach.

Wszystkie Szkoły i Ośrodki Kultury zainteresowane ewentualnym zorganizowaniem takiego lodowiska na swoim terenie, proszone są o kontakt z:

st. kpt. Piotrem Millanem, tel. (0)693 998 001

Przeprowadzenie takiej akcji będzie możliwe tylko w przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych.
Nadmienić również należy, że zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej w roku ubiegłym pozwoliło na wybudowanie ślizgawek przyszkolnych na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży nie korzystających ze zorganizowanych form wypoczynku.Jednocześnie jak co roku Straż Pożarna zaprasza zorganizowane grupy dzieci z opiekunami
do zwiedzania Jednostek Ratowniczo - Gasniczych (JRG) Miasta Krakowa i
Powiatu Krakowskiego w ramach akcji "Bezpieczne Zimowisko".
Ponizej przedstawiamy adresy i telefony JRG na które nalezy zgłaszać chęć
zwiedzania.
ZAPRASZAMY!

Jednostka Numer telefonu
JRG1 -> 012-422-86-81
JRG2 -> 012-266-39-98; 012-266-38-84
JRG3 -> 012-639-91-00
JRG4 -> 012-653-23-65; 012-653-23-67
JRG5 -> 012-415-33-17; 012-415-51-80
JRG6 -> 012-657-99-95; 012-657-99-29
JRG7 -> 012-418-27-62; 012-418-27-62
JRGSkawina -> 012-276-39-98; 012-276-55-85
Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja