sobota, 11 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2807705

 

Trenażer rozgorzeniowy już w Krakowie 2012-11-03
Zobacz zdjęcia (0)
W dniu 3 listopada 2012 roku na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 6 w Krakowie rozpoczął się cykl szkoleń w mobilnym trenażerze rozgorzeniowo - dymowym. Szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego przewidziane jest dla funkcjonariuszy PSP, którzy na co dzień pełnią służbę w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz dla strażaków ratowników z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, zarówno tych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jak i nie należących do systemu.
Trenażer rozgrzeniowo - dymowy jest to mobilne urządzenie dydaktyczne, symulujące obiekty budowlane. Składa się z pomieszczeń wyposażonych w specjalistyczny sprzęt pozwalający na przeprowadzenie ćwiczeń doskonalących z zakresu taktyki działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych. Ćwiczenia w trenażerze umożliwiają ocenę pracy strażaka ratownika w warunkach szczególnie niebezpiecznych, symulujących realne zjawiska zachodzące podczas procesu spalania. Jego główną zaletą jest możliwość tworzenia efektu, który może wystąpić podczas pożarów w budynkach mieszkalnych i jest on bardzo niebezpieczny dla ratowników. Zjawisko to nazywane jest FLESHOVER, czyli rozgorzenie. Z dydaktycznego punktu widzenia jest to bardzo cenne doświadczenie.
Głównym celem ćwiczeń w tym urządzeniu jest wyrobienie, sprawdzenie oraz doskonalenie takich umiejętności i nawyków wśród strażaków ratowników jak:
• praca przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zaciemnienie, zadymienie, zjawisko rozgorzenia, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura oraz hałas i efekty świetlne),
• poruszanie się w nieznanym i skomplikowanym otoczeniu zarówno w układzie pionowym jaki i poziomym,
• ratowanie i ewakuacja ludzi z miejsc trudno dostępnych oraz objętych pożarem,
• sprawianie sprzętu ratowniczo – gaśniczego niezbędnego do wykorzystania podczas pożarów w budynkach mieszkalnych,
• zasady postępowania oraz pracy w dwuosobowym zespole ratowników zwanym rotą,
• zasady prowadzenia korespondencji radiowej w warunkach zmiennych i utrudnionych.

Trenażer będzie do dyspozycji dla krakowskich strażaków do 19 listopada br. W tym okresie planowane jest przeszkolenie wszystkich strażaków z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych oraz około 200 strażaków ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych. Nad całym cyklem szkoleniowym oraz uczestnikami nadzór prowadzą instruktorzy trenażera – oficerowie z Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego KM PSP w Krakowie oraz jeden starszy aspirant z JRG 5, którzy na początku roku odbyli dwutygodniowe specjalistyczne szkolenie z zakresu jego obsługi. Kolejna edycja szkolenia przewidziana jest w przyszłym roku.

Krótki film przedstawiający efekt rozgorzenia dostępny jest pod wskazanym poniżej linkiem:
http://www.youtube.com/watch?v=H4aMZJsHqSw&feature=youtu.be

DW
Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja