środa, 12 sierpień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2864177

 

Działania powodziowe w powiecie krakowskim 2013-06-06
Zobacz zdjęcia (0)
W przeciągu ostatnich kilku dni na terenie powiatu krakowskiego byliśmy świadkami gwałtownych i długotrwałych opadów deszczu. Opady te skutkowały nagłym wzrostem poziomu wód w rzekach i innych ciekach wodnych płynących przez kilka gmin powiatu krakowskiego. Mowa tu m.in. o Rudawie, Prądniku. W dniach 3-6 .06.2013 r. sytuacja była już na tyle poważna, iż wymagała interwencji dużej ilości sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Działania na szeroką skalę przez zastępy PSP i OSP podejmowano głównie w gminach:

Gmina Skała
Ze względu na obfite opady deszczu wylała rzeka Prądnik. Podtopione zostały budynki
i gospodarstwa znajdujące się w bezpośredniej okolicy rzeki. Odcięty został dojazd do Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie. Działania polegały na zabezpieczeniu rozlewisk, udrażnianiu przepustów, zabezpieczenia budynków workami z piaskiem. Po przejściu fali kulminacyjnej i ustabilizowaniu poziomu rzeki przystąpiono do wypompowania wody z rozlewisk i gospodarstw. Działania prowadzone były w miejscowościach: Skała, Ojców, Minoga, Gołyszyn, Zamłynie, Cianowice.

Gmina Zielonki
W miejscowości Giebułtów podtopione zostały budynki położone wzdłuż rzeki. Po przejściu fali kulminacyjnej przestąpiono do wypompowywania wody z zalanych gospodarstw.
Po wylaniu rzeki Białucha w Zielonkach podtopieniu uległy budynki przy ulicach. Bankowej, Rzeczyska, Gwizdałów. Działania polegały na ograniczeniu rozlewiska, udrażnianiu przepustów, zabezpieczenia posesji workami z piachem, ewakuacji samochodów z zalanych garaży podziemnych i ciągłym monitorowaniu poziomu wody w rzece. Po ustąpieniu wody i ustabilizowaniu się poziomu wody w rzece przystąpiono do wypompowywania wody z zalanych budynków.

Gmina Krzeszowice
Na skutek wylania rzeczki przepływającej przez Tenczynek doszło do podtopienia wielu domostw i posesji znajdujących się na niżej położonym terenie. Większość działań skupiała się w okolicy ul. Zwierzynieckiej, Ogrodowej, Na Groblach, Dr. Wcisły, Zielonej, Kałuży, Śląskiej. W początkowej fazie działania skupiły się na pomocy w ewakuacji mienia, przenoszenie wartościowych rzeczy z piwnic, garaży i sutener na wyższe kondygnacje. Dodatkowo układano worki z piaskiem w celu ochrony domów przed wlaniem się wody
do wewnątrz otworami drzwiowymi i okiennymi. W momencie gdy woda opadła i powróciła do swojego koryta przy użyciu pomp szlamowych, pływających i elektrycznych usuwano wodę z posesji oraz piwnic. Dodatkowo zbudowano wał z worków z piachem celem zapobiegnięcia wylewaniu się wody na podtopione tereny ze stawu znajdującego się
w Tenczynku (staw Wroński). Kontrolowano stan grobli z obawy na przerwanie tamy spiętrzającej wody w powyższym stawie.
W miejscowości Krzeszowice prowadzone były czynności polegające na ograniczeniu rozlewaniu się wody poprzez ustawianie zapór worków z piachem jak również wypompowaniu wody z zalanych terenów oraz domów.

Gmina Słomniki
Działania strażaków-ratowników polegały na umocnieniu za pomocą worków z piaskiem wałów przeciwpowodziowych i wypompowaniu wody z piwnic. Broniono skrzynek energetycznych zasilania przepompowni ścieków. Pompowano wodę z posesji domów jednorodzinnych przy ul. Zatorze. Pompowano również wodę broniąc domostw i stacji trafo zasilającą między innymi oczyszczalnię ścieków przy ul. 3 Maja.
Podjęto decyzję o sprowadzeniu agregatu pompowego o dużej wydajności na miejsce działań. Agregat pracował ok 8 godzin. Na miejsce przybył Z-ca Komendanta Miejskiego PSP
w Krakowie mł. bryg. Stanisław Nowak wraz z Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego
mł. bryg. Andrzejem Nowakiem. Podczas prac Sztabu Kryzysowego Gminy Słomniki podjęto decyzję
o wycofaniu agregatu pompowego. Dalsze działania polegały na wypompowywaniu wody z zalanych budynków.

Gmina Zabierzów
Działania PSP i OSP na terenie gminy Zabierzów (Zabierzów, Rudawa, Szczyglice, Niegoszowice) polegały na zabezpieczaniu obiektów mieszkalnych, gospodarczych oraz obiektów przemysłowo-produkcyjno-handlowych workami z piaskiem który był dostarczany na miejsce działań przez samochód ciężarowy zabezpieczony przez UG Zabierzów. Udrażniano przepusty oraz rowy melioracyjne w Zabierzowie, Szczyglicach, Aleksandrowicach. Wypompowywano wodę z zalanych obiektów i terenów (Zabierzów, Szczyglice). Strażacy wykonywali również prace rozbiórkowe (część chodnika wraz z krawężnikiem) w celu umożliwienia odpływu wody na drodze wojewódzkiej nr 79, która była okresowo wyłączona z ruchu przez Policję.
W dniu 5.06.2013 r. o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w siedzibie UG Zabierzów w którym uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Krakowskiego p. Józef Krzyworzeka oraz
Z-ca K-ta Miejskiego PSP w Krakowie mł. bryg. Stanisław Nowak.

Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja