sobota, 11 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2807740

 

Działania powodziowe w maju 2014 r. 2014-05-19
Zobacz zdjęcia (0)
W środę 14 maja analizując bardzo niekorzystne prognozy pogodowe nadesłane z IMGW Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Ryszard Gaczoł podjął decyzję o podwyższeniu minimalnych stanów osobowych o 2 strażaków w każdej Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, podniesienie stanów nastąpiło od 15.05.2014 r.
Dodatkowo w dniu 15 maja powołano Sztab Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, który nieprzerwanie pełnił służbę do dnia 18.05.2014 r. Wprowadzono również dodatkowe dyżury domowe w każdej JRG oraz Wydziałach KM PSP w Krakowie.
W dniu 15 maja w wyniku silnych wiatrów strażacy interweniowali ponad 50-ciokrtnie usuwając powalone drzewa lub wycinając te które stwarzały niebezpieczeństwo przewrócenia się na obiekty mieszkalne, drogi, chodniki i inne szlaki komunikacyjne. W gminie Wielka Wieś wzdłuż rzeczki Prądnik Korzkiewski układano worki z piaskiem i rękawy przeciwpowodziowe.
W dniu 16 maja scenariusz był podobny z tą różnicą, iż Krakowscy Strażacy interweniowali również przy lokalnych podtopieniach i zalaniach m.in. przy ulicach: Wielicka, Słoneczna, Czajna, a także w Libertowie, Skale, Włosaniu, Skawinie. Zabezpieczono Klub Wioślarski przy ul. Księcia Józefa, 200 workami z pisakiem. Podobne działania prowadzono w Lusinie przy potoku Wilga i Woli Radziszowskiej – potok Cedron. Przy ul. Podbipięty i Widłakowej przepompowywano wodę z kanału burzowego do Wisły przy użyciu agregatów pompowych.
W dniu 17 maja kontynuowano działania przy ul. Widłakowej oraz rozpoczęto przy ul. Rybitwy. Działania prowadzono przy wykorzystaniu standardowych pomp przy ul. Księcia Józefa, Cechowa, Konopnickiej, Pod Wierzbami, Zakopiańska. Krzemowa, Barska, a także w Skawinie, Woli Radziszowskiej, Radziszowie, Libertowie.
W dniu 18 maja kontynuowano działania przy ul. Rybitwy.
W dniu 19 maja działania zakończono.

Należy dodać, iż od dnia 16 do 19 maja strażacy prowadzili ciągły monitoring stanu rzek: Wisła, Skawinka, Serafa, Białucha, Sudoł, Rudawa, Młynówka Królewska, Snaka, Wilga, potok Cedron, potok Rzepnik.

Działania KM PSP w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w dniach 15-18 .05.2014 r.
data
15.05.2014 r - 79
16.05.2014 r. - 95
17.05.2014 r. - 59
18.05.2014 r. - 11
suma: 244 interwencje
Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja