sobota, 15 sierpień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2867490

 

Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie - 5 grudnia 2014 r. 2014-12-06
Zobacz zdjęcia (0)
W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi
zagrożenia związanego z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie,
poniżej przekazuję komunikat w tej sprawie przygotowany przez Rządowe
Centrum Bezpieczeństwa i Państwową Agencję Atomistyki.


Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem
w elektrowni jądrowej na Ukrainie - 5 grudnia 2014 r.

W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej
informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni
jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że
brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski.
Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do
Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego
wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od
wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania
gamma na terenie Polski).
* * *
Wg strony ukraińskiej, pod koniec listopada (28.11) wystąpiły problemy w
części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony.
Spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku - a więc i reaktora.
Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji
promieniotwórczych. W związku z tym, nie ma jakiegokolwiek zagrożenia
radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak również poza nią.
Na podstawie informacji KCKR KGPSP.
AK
Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja