sobota, 8 sierpień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2858983

 

Śmiertelna ofiara pożaru altany - ul. Łowińskiego 2015-02-08
Zobacz zdjęcia (0)
W dniu 08.02.2015 o godz. 18.55 Dyżurny SKKM przyjął zgłoszenie o pożarze altany przy ul. Łowińskiego. Do zdarzenia niezwłocznie zadysponowano dwa zastępy z JRG SAP (GBA-Rt, GCBA-Rt).

W momencie przybycia na miejsce cała altana objęta była pożarem. Od mężczyzny znajdującgo się na miejscu uzyskano informację, iż nie mógł on wyciągnąć współmieszkańca, z którym przebywał w altanie. Spalone ciało widoczne było w wejściu do altany (ze względu na stopień spalenia nie podejmowano czynności ratunkowych).

Działania polegały na:
- wstrzymaniu ruchu tramwajowego,
- w trakcie prowadzenia rozpoznania zbudowano linię gaśniczą i podano jeden prąd wody w natarciu z zachowaniem szczególnej ostrożności przy prowadzeniu jej przez trakcje tramwajową,
- udzielenie pomocy osobie (wsparcie psychiczne), która wcześniej opuściła sama altankę,
- na miejscu ZRM i Policja, (osoba przekazana ZRM),
- ruch tramwajowy w trakcie dogaszenia przywracano wg. potrzeb,
Po przygaszeniu altanki udostępniono teren działań zespolowi ZRM, który odstąpił od czynności ratunkowych ze względu na widoczne oznaki śmierci.
Po dogaszeniu, altanę przeszukano i usunięto wszystkie spalone elementy wyposażenia na zewnątrz, przelano wodą.
W sumie w działaniach ratowniczo gaśniczych brały udział trzy zastępy ( jeden dodatkowo wezwany podczas prowadzenia działań) oraz przybyły na miejsce D-ca JRG.

Miejsce zdarzenia przekazano Policji.


Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja