środa, 8 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2803171

 

Tragiczny pożar w Prusach. 2015-12-09
Zobacz zdjęcia (0)
W dniu 09.12.2015 o godz. 05.14 rano SKKM w Krakowie otrzymało z głoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o pożarze domu w miejscowości Prusy. Natychmiast zadysponowano 4 zastępy z PSP równolegle alarmując 4 OSP. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG 7 w wyniku rozpoznania stwierdzono objętościowy pożar całego domu. Na miejscu obecne był ZRM, który przed naszym przybyciem wspólnie z osobą postronną ewakuował jedną osobę, po przeniesieniu poszkodowanego do karetki Lekarz ZRM stwierdziła zgon. Działania ratowników z PSP polegały na: odłączeniu energii elektrycznej, zamknięciu głównego zaworu gazu oraz rozpoznaniu bojem wnętrza domu wprowadzając dwie roty gaśnicze zabezpieczone aparatami ODO jedną poprzez wejście do domu na parterze a drugą przez drzwi balkonowe na piętrze pierwszym. Po przybyciu dodatkowych sił i środków sprawiono drabinę przystawną do okna na poddaszu i wprowadzono jeden prąd gaśniczy. Dodatkowo przystąpiono do budowy czwartego prądu gaśniczego, który podawano od zewnątrz budynku przez okna do wnętrza pożaru. W wyniku rozpoznania KDR ustalił od obecnego na miejscu członka rodziny, że w domu znajduje się 8 osób, z czego 6 było już zlokalizowanych. W tym samym czasie roty znajdujące się wewnątrz domu prowadziły poszukiwania osób zaginionych z jednoczesnymi działaniami gaśniczymi. W trakcie prowadzonych działań wewnątrz domu ratownicy zlokalizowali dwa zwęglone ciała ( dziecka oraz osoby dorosłej). Dalsze działania polegały na dogaszaniu palących się elementów więźby dachowej z jednoczesnym wyciąganiem wełny mineralnej w celu odsłonięcia konstrukcji dachu, przewietrzaniu oraz dalszego poszukiwania osób zaginionych. Po zakończeniu akcji ratowniczej miejsce zdarzenia przekazano Policji i Prokuraturze do dalszych działań.
Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja