poniedziałek, 18 styczeń 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3107520

 

Pożar w Elektrociepłowni EDF Kraków. 2017-03-29
Zobacz zdjęcia (0)
W dniu 27 marca 2017 roku o godzinie 9.04 do Dyżurnego Operacyjnego SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze kanału spalin kotła nr. 4 w Elektrociepłowni EDF Kraków na ul. Ciepłowniczej. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano 13 zastępów z KM PSP w Krakowie.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia uzyskano informację od pracownika Zakładowej Służby Ratowniczej (ZSR), że z kanałów spalin kotła numer 4 na wysokości powyżej 40 m wydobywa się czarny dym, co świadczy o powstałym pożarze. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone (odpowiednie rozmieszczenie samochodów pożarniczych, odgrodzenie taśmą ostrzegawczą).
Dyżurny Inżynier Ruchu (DIR) poinformował KDR, że w czasie oczekiwania na przybycie zastępów PSP z budynku ewakuowano 70 osób. Ze względu na specyfikację obiektu (poszczególne kotłownie są połączone i otwarte) ewakuacja dotyczyła wszystkich obecnych pracowników. DIR poinformował KDR również, że paliwo w kotle numer 4 zostało wygaszone, a dolot powietrza i wylot spalin zostały odcięte co spowodowało całkowite odizolowanie kotła.
Pracownicy ZSR przed przybyciem zastępów PSP rozwinęli wewnątrz obiektu w części objętej pożarem na dwóch kondygnacjach dwie linie gaśnicze W52 z hydrantów wewnętrznych. Następnie podali prądy wody w kierunku pożaru co spowodowało jego ugaszenie. W chwili rozpoczęcia działań PSP na zewnątrz budynku widoczne było lekkie, zmniejszające się zadymienie w górnej części obiektu. Po rozpoznaniu i uzyskanych informacjach KDR podjął decyzję o wprowadzeniu 1 roty w celu rozpoznania sytuacji wewnątrz obiektu.
Klatką schodową w górę obiektu, sprawdzając kolejne piętra. Po dotarciu na ostatnią kondygnację strażacy podali informację, że wewnątrz obiektu brak oznak pożaru. Z pomocą pracownika ZSR rota udała się na rozpoznanie technologicznej części obiektu (metalowe klatki schodowe, drabinki, utrudnione przejścia, instalacje technologiczne). Również w tej części nie stwierdzono obecnych oznak pożaru.
Na miejsce zdarzenia przybył Oficer Operacyjny KM PSP Kraków. Przejął dowodzenie i podtrzymał dotychczasowe decyzje. Wprowadzono do wewnątrz obiektu drugą rotę, która po dojściu na ostatnią kondygnację również nie stwierdziła pożaru wewnątrz. KDR podjął decyzję o wprowadzeniu trzeciej roty wyposażonej dodatkowo w kamerę termowizyjną oraz pirometr. Wewnątrz obiektu na poszczególnych kondygnacjach sprawdzano poziom nagrzania elementów, które mogły znajdować się w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie z ogniem. Na żadnym z elementów wewnętrznych nie stwierdzono jednak podwyższonej temperatury. Wobec powyższego oraz na podstawie informacji otrzymanych od DIR, KDR podjął decyzję o rozstawieniu podnośnika z JRG 3 w celu sprawdzenia obiektu od zewnątrz. W tym czasie na miejsce przybył Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie -bryg. Nowak Andrzej oraz Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Krakowie- mł.bryg. Kielin Arkadiusz. Rota w podnośniku podała informację, że blacha w miejscu wcześniejszego wydobywania się dymu jest znacznie uszkodzona Badanie kamerą termowizyjną nie dało jednoznacznej odpowiedzi (miejscami temperatura podwyższona do 50 st. C.) czy pomiędzy konstrukcją budynku, a izolacją nie rozprzestrzenia się pożar. KDR zadecydował o rozebraniu części budynku (odkręcenie, zerwanie blachy) w celu penetracji miejsca przy pomocy kamery termowizyjnej oraz obserwacji wzrokowej. Rota z podnośnika oderwała część blachy. Stwierdzono brak oznak pożaru wewnątrz. Następnie przy pomocy kamery termowizyjnej sprawdzono temperaturę - podwyższona (około 100 st. C.).Kolejne pomiary wykazały stały spadek temperatury. Wobec powyższego KDR podjął decyzję o zakończeniu działań na podnośniku. Pozostałe roty zostały wycofane. Na tym działania zakończono.
Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja