środa, 8 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2803171

 

A-4 zderzenie 2 samochodów 396 km 2017-04-29
Zobacz zdjęcia (3)
O godz 15.50 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu 2 samochodów osobowych na A-4 na wysokości Balic w kierunku Krakowa.

Na miejsce zadysponowano 2 zastępy z JRG-3, Oficera Operacyjnego oraz OSP Zabierzów (2 zastępy), OSP Balice, OSP Morawica

Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu /OSP Balice/ stwierdzono, że na autostradzie w kierunki Krakowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych /Ford Escort - stał na pasie zieleni, przy barierce oddzielającej pasy ruchu, Toyota Corolla - po drugiej stronie drogi - tył pojazdu w rowie odwadniającym, przód częściowo na pasie technicznym/.
W czasie rozpoznania ustalono, że w samochodach podróżowało w sumie 9 osób /w samochodzie Ford 5 osób w tym dwunastoletnie dziecko, w samochodzie Toyota 4 dorosłe osoby/.
W chwili przybycia pierwszego zastępu wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu znajdowały się poza pojazdami /pasażerowie Toyoty siedzieli na przydrożnej skarpie, natomiast podróżujący Fordem znajdowali się po przeciwnej stronie jezdni na pasie zieleni oddzielających pasy ruchu - kierująca leżała na trawie, dziecko i pasażerka siedzieli na trawie, natomiast młody mężczyzna i kobieta chodzili/.
W czasie rozpoznania ustalono, że pomocy medycznej wymagają cztery osoby. Kierująca Fordem - przytomna, w kontakcie, w czasie badania stwierdzono uraz miednicy, kobiecie założono kołnierz, przełożono na deskę, podano tlen, zabezpieczono przed utratą ciepła, do czasu przybycia na miejsce ZRM rota medyczna kontrolowała stan poszkodowanej. Poszkodowana pasażerka Forda - przytomna, w kontakcie, w czasie badania stwierdzono uraz prawej nogi w okolicy kostki /prawdopodobnie złamanie/. Kobiecie założono kołnierz, położono ją na deskę, unieruchomiono złamaną kończynę, zabezpieczono przed utratą ciepła. Poszkodowana również znajdowała się cały czas pod opieką ratowników. Dziecko (chłopiec) - w czasie badania nie zgłaszał żadnych dolegliwości, jednak ze względu na charakter zdarzenia założono mu kołnierz, położono na deskę i zabezpieczono przed utratą ciepła. Przy dziecku również przez cały czas przebywali ratownicy. Dwojgu pozostałym pasażerom Forda nic się nie stało. Jednak cały czas byli oni pod opieka ratowników. Z podróżujących Toyotą, w czasie badania ustalono, że tylko pasażer /młody mężczyzna/ zgłasza ból w okolicy szyi. Mężczyźnie założono kołnierz i chciano ułożyć na deskę, jednak odmówił. Mężczyzna do czasu przybycia na miejsce ZRM siedział na przydrożnej skarpie pod opieką ratowników. Pozostałym osobom jadącym w Toyocie nic się nie stało.
Po przybyciu na miejsce ZRM , ratownik medyczny, po sprawdzeniu stanu poszkodowanych podjął decyzję, że odwiezienia do szpitala wymagają dwie osoby - kierująca Fordem i pasażerka tego samochodu z urazem nogi. Pozostałe osoby uczestniczące w zdarzeniu pozostały na miejscu.
Równocześnie z medycznymi prowadzono działania mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia /miejsce odgrodzono pachołkami, zamykając jeden pas ruchu w stronę Krakowa i pas techniczny w tym samym kierunku, przez cały czas prowadzenia działań przejezdny był prawy pas, rozwinięto linię gaśniczą, w samochodach rozłączono akumulatory, po przybyciu na miejsce służby technicznej autostrady dodatkowo zostały zabezpieczone wyłączone z ruch pasy poprzez ustawienie ich samochodów z świetlnym oznakowaniem ostrzegawczym.
Po odjeździe z miejsca zdarzenia ZRM i zakończeniu działań przez Policje samochody zostały przekazane, a posprzątaniem drogi zajęła się służba techniczna autostrady.

Zobacz zdjęcia (3)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja