sobota, 15 sierpień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2867489

 

Kryspinów - pożar butli z acetylenem 2017-11-13
Zobacz zdjęcia (0)
13.11.2017 ok.godz. 9.20 do SKKM wpłynęła formatka Z CPR-u informująca o "zapaleniu się butli z acetylenem" na terenie jednej z firm w miejscowości Kryspinów.

Niezwłocznie na miejsce zadysponowano:
- OSP Kryspinów, OSP Liszki,
- dwa zastępy gaśnicze z JRG-3 wraz z Dowódcą JRG.

Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu /OSP Kryspinów/ stwierdzono, że z butli acetylenowej wypływa spalający się gaz. Butla ta znajdowała się w wózku wraz z butlą tlenową na placu, gdzie składowane są wyroby ze stali /głównie różnego rodzaju kształtowniki/.
W czasie rozpoznania ustalono, że zapalenie się gazu nastąpiło w chwili próby zapalenia palnika przez pracownika. Wtedy pojawił się płomień w okolicy manometru /reduktor butli nieuszkodzony/. Płomień był skierowany w górę, nie powodując ogrzewania butli z acetylenem, ani z tlenem. Ustalono również, że na skutek zdarzenia nie było osób poszkodowanych.
Przybyły na miejsce pierwszy zastęp podał jeden prąd wody na butle w celu jej schłodzenia. Podanie prądu wody spowodowało zdmuchnięcie płomienia.
Po przybyciu na miejsce zastępów PSP podjęto działania w celu określenia strefy niebezpiecznej. Pomiar temperatury płaszcza butli wykonany przy użyciu kamery termowizyjnej wykazał temperaturę +2C. Pomiar miernikiem z odległości około 20m. nie wykazał strefy wybuchowej, której tworzenie przeciwdziałał stosunkowo silny wiatr. Wyznaczono również strefę o promieniu około 50 m. wokół butli, z której ewakuowano 11 pracowników firmy. Prąd wody podawany z prądownicy został zamieniony na prąd wody podawany z działka przenośnego, co spowodowało również wycofanie ratowników z wyznaczonej strefy.

Ze względu na okoliczności zdarzenia wdrożono procedurę postępowania Z3.

Co kilkanaście minut sprawdzano temperaturę płaszcza butli i pojawienie się strefy wybuchowej. Temperatura przez cały czas nie wzrosła powyżej +2C i nie pojawiła się strefa wybuchowa.

Po około godzinie schładzania butli przerwano podawanie wody, stwierdzono opróżnienie butli z gazu. Zakręcono zawór i pozostawiono butlę na kilkanaście minut bez schładzania w celu sprawdzenia czy w środku nie zachodzi reakcja. Po upływie tego czasu nie stwierdzono wzrostu temperatury płaszcza butli. Butlę umieszczono w metalowym pojemniku z wodą i przy użyciu wózka widłowego odtransportowano pojemnik wraz z butla w bezpieczne miejsce, tak by umożliwić pracę pracownikom firmy.
Miejsce pozostawienia butli odgrodzono taśmą. Ratownicy jeszcze przez około 1,5 godziny kontrolowali stan butli /nie stwierdzając wzrostu temperatury jej płaszcza/, następnie miejsce wraz z butlą przekazano Kierownikowi zakładu z zaleceniem okresowej jej kontroli.

Akcja trwała 3 godziny 30 minut. Brało udział 5 zastępów (PSP i OSP) i 21 osób.

Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja