sobota, 11 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2807696

 

Pożar na strychu domu jednorodzinnego w m.Nawojowa Góra 2018-01-15
Zobacz zdjęcia (0)
W dniu 15.01.2017 ok.godz. 21.25 do SKKM wpłynęło zgłoszenie informujące o pożarze na strychu domu jednorodzinnego w miejscowości Nawojowa Góra.
Na miejsce zadysponowano:
- OSP Nawojowa Góra, OSP Krzeszowice, OSP Tenczynek, OSP Czatkowice oraz OSP Nielepice i OSP Rudawa
- z JRG-3: GBA-Rt, GCBA-Rt, SCD-42
- SLRR z Oficerem Operacyjnym SKKM

Po przybyciu na miejsce pierwszego zastępu /OSP Nawojowa Góra/ stwierdzono, że pożar powstał na poddaszu domu jednorodzinnego. W czasie rozpoznania ustalono, że w chwili zauważenia pożaru w domu przebywały cztery dorosłe osoby i dwumiesięczne dziecko. Przed przybyciem pierwszego zastępu domownicy wyłączyli zasilanie w domu poprzez wyłączenie bezpieczników. Odłączyli dopływ gazu poprzez zamknięcie zaworu głównego i próbowali gasić pożar przy użyciu węża ogrodowego. Jednak na skutek dużego zadymienia musieli zrezygnować z tych działań. Ratownicy pierwszego przybyłego na miejsce zastępu skoncentrowali się na pomocy mieszkańcom w opuszczeniu domu. Ewakuowano również matkę z wspomnianym wyżej dzieckiem, które przeniesiono do sąsiedniego domu. Ze względu na to, że dziecko mogło przez pewien czas przebywać w zadymieniu na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Po przybyciu na miejsce ZRM ratownik po sprawdzeniu stanu dziecka podjął decyzje o zabraniu go do szpitala. Sprawdzono również stan pozostałych domowników. Okazało się, że osoby te mogą pozostać na miejscu.
Po przybyciu na miejsce kolejnych zastępów na poddasze, po klatce schodowej wprowadzono rotę w aparatach powietrznych z linią gaśniczą. Po przygaszeniu pożaru, na poddaszu otwarto okno i właz kominowy, a przy wejściu ustawiono wentylator w celu szybszego oddymienia domu. Po częściowym oddymieniu poddasza okazało się, że pożar objął nie tylko zgromadzone na strychu stare meble i inne elementy wyposażenia domu, ale również rozprzestrzenił się częściowo na drewnianą konstrukcje dachu i jego odeskowanie, ocieplone wełną mineralną. W celu dogaszenia pożaru konieczne było zerwanie części ocieplenia, jak również zerwania około 2 m kw. pokrycia dachu /blacha trapezowa/ w okolicy komina. W czasie działań mających na celu dogaszenie pożaru korzystano z kamery termowizyjnej.
Po zakończeniu działań gaśniczych, przy użyciu miernika tlenku węgla skontrolowano wszystkie pomieszczenia w domu - nie stwierdzając obecności tego gazu. Przez cały czas akcji prowadzono oświetlenie terenu akcji.
Z uwagi na niską temperaturę i zamarzanie wody na drodze, która wylewała się z samochodów pożarniczych na miejsce zadysponowano również solarkę, która usunęła lód z drogi.

Akcja ratowniczo - gaśnicza trwała blisko 4,5 godziny. Brało udział 44 osób / 11 zastępów JOP.

Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja