czwartek, 6 sierpień 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2855951

 

Kraków - załamał sie lód pod mężczyzną - rz.Wisła 2018-03-01
Zobacz zdjęcia (0)
W dniu 01.03.2018 o godz. 13.49 do SKKM z CPR-u wpłynęła formatka "NA SRODKU WISŁY TOPI SIĘ NNM PRZY MANDZE". Równocześnie z Policji otrzymano informacje o biegającym mężczyźnie po zamarzniętej części rz.Wisła.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano:
- GCBA-Rt wraz z saniami lodowymi z JRG2 oraz Z-cę Dowódcy JRG
- GBA-Rt wraz z saniami lodowymi z JRG-1,
- SRW z łodzią z JRG-4 (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego)

Po przyjeździe zabezpieczono miejsce zdarzenia. Świadkowie zdarzenia i policjanci wskazali miejsce na rzece, gdzie ostatni raz widziano mężczyznę pod którym załamał się lód. Miejsce to znajdowało się na środku rzeki około 50-60m od brzegu. Działania prowadzone były jednocześnie z dwóch brzegów. Przez strażaków z JRG-1 (Bulwar Czerwieński) oraz JRG-2 (Bulwar Poleski). Ratownicy z dwoma tratwami lodowymi mieli za zadanie dotrzeć na środek rzeki i przeszukać akwen. Po przybyciu na miejsce zastępu SGRW-N z JRG-4 strażaków z JRG-1 zawrócono do brzegu w celu przetransportowania nurka do przerębla. Strażacy z JRG-2 skontrolowali akwen próbując bosakiem "na ślepo" wyciągnąć poszkodowanego. Niestety kruchość lodu spowodowała załamanie się pod tratwą i strażacy znaleźli się w wodzie. Dzięki linkom asekuracyjnym wyciągnięto strażaków i tratwę lodową. Ze względu na brak możliwości dowiezienia nurka do miejsca, w którym poszkodowany zniknął pod lodem (kruchość lodu, długość kablo-linki 50m) strażak z grupy nurkowej zszedł pod lód od brzegu Bulwaru Czerwieńskiego. Odstąpiono od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne. Brak zabezpieczenia drugiego nurka ze względu na duże prawdopodobieństwo uratowania topielca. Ograniczenie długości 50m zasięgu poszukiwań spowodowało, iż zdecydowano się na kontynuowanie poszukiwań od strony bulwaru Poleskiego. Strażacy z JRG-2 na saniach lodowych przetransportowali nurka na środek Wisły, gdzie wznowił poszukiwania.

Po około dwóch godzinach od zatonięcia odnaleziono mężczyznę. Strażacy z JRG-2 przewieźli poszkodowanego, następnie nurka na tratwie lodowej do brzegu. Przekazano topielca ekipie ZRM. Udzielono pomocy ratownikom medycznym podczas prowadzenia resuscytacji. Podczas odjazdu do koszar ostatnich jednostek PSP działania resuscytacyjne odbywały się nadal w karetce.

Na miejsce zdarzenia przybył:
Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
Naczelnik Wydziału Operacyjnego
Z-ca Dowódcy JRG-2
Oficer Prasowy KM PSP w Krakowie

Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja