czwartek, 9 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2805698

 

Nawałnica nad Zielonkami. 2018-06-01
Zobacz zdjęcia (0)
W dniu 1 czerwca 2018 roku około godziny 21.15 nad terenem Gminy Zielonki przeszła gwałtowna nawałnica . Na miejsce zadysponowano OSP Zielonki. W trakcie rozpoznania dowódca stwierdza, iż w wyniku gwałtownej burzy która przeszła nad Zielonkami, rzeka Białucha występuje z obu stron koryta na całej długości. Jej stan podnosi się oraz woda zalewa coraz więcej domów i posesji wzdłuż jej brzegu. Zatkane przepusty spowodowały zalanie drogi wojewódzkiej 794 i dróg gminnych, kanalizacja burzowa nie jest w stanie odprowadzać dużej ilości wody która zalewa okoliczne domy. Komendant Gminny OSP informuje SKKM o zaistniałym zdarzeniu oraz prosi o dodatkowe siły i środki z terenu Gminy Zielonki. SKKM niezwłocznie dysponuje zastępy z JRG 5 oraz okoliczne OSP. Na miejsce zdarzenia przybywa Oficer Operacyjny i po zapoznaniu się z sytuacją przejmuje dowodzenie. Działania w pierwszej fazie polegają na udrożnieniu przepustów, zabezpieczeniu domów workami z piaskiem. Zamknięciu drogi wojewódzkiej 794. SKKM informuje Komendanta Miejskiego o zaistniałej sytuacji i na polecenie Komendanta uruchamia Sztab. Na miejsce zdarzenia przybywa Komendant Miejski PSP w Krakowie i przejmuje dowodzenie. Urząd Gminy Zielonki zobowiązał się dostarczyć piasek oraz worki. Decyzją KDR teren akcji zostanie podzielony na cztery odcinki bojowe.
Pierwszy odcinek bojowy wyznaczono na ulicy Krakowskie Przedmieście – dowódca Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM w Krakowie. Rozpoczyna się cykliczne wypompowywanie wody z zalanych piwnic, budynków i posesji.
Drugi odcinek bojowy wyznaczony na ulicy Nad Naramką – dowódca Komendant Gminny OSP . Dostarczony piasek ładowany jest do worków i przewożony koparką celem ochrony wałów rzeki dodatkowo udrażniane są przepusty drogowe.
Trzeci odcinek bojowy na ulicy Grochowalskiego – dowódca zmiany z JRG 5 działania prowadzone - układaniu worków z piaskiem celem zabezpieczenia domów.
Czwarty odcinek bojowy na ulicy Życzyska – dowódca Oficer Operacyjny SKKM, podjęte działania miały na celu usunięcie przewróconego drzewo oraz zabezpieczenie domów poprzez budowanie wałów z worów z piaskiem.
Około godziny 1.30 KDR po ponownym rozpoznaniu sytuacji rozwiązuje sztab. Dalsze działania polegają na wypompowaniu wody z zalanych pomieszczeń , kontroli poziomu wody w rzece, usunięciu powalonych drzew.
W działaniach udział brało 11 zastępów PSP, 17 zastępów OSP z terenu Gminy Zielonki, Skała, Wielka Wieś i Kraków. Ratowników łącznie zaangażowanych 109. Działaniami dowodził Komendant Miejski PSP w Krakowie.
Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja