piątek, 29 maj 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2733907

 

Zakończenie kursu szeregowych Państwowej Straży Pożarnej 2006-07-07
Zobacz zdjęcia (0)
W dniu 7 lipca 2006 r. na terenie JRG nr 6 odbyło się uroczyste zakończenie kursu szeregowych Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystego wręczenia świadectw ukończenia szkolenia i nagród rzeczowych za wzorowe wyniki w nauce dokonał mł. bryg. mgr inż. Bogusław Kogut – Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W trakcie uroczystości odbyło się uroczyste ślubowanie absolwentów kursu, które przyjął st. bryg. inż. Józef Pękala – Komendant Miejski Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Mł. bryg. lek. med. Jacek Nitecki - Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP dokonał podsumowania kursu ukończonego przez 33 strażaków, z których 29 będzie pełniło służbę w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, wykłady i ćwiczenia na kursie odbywały się w głównie w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Krakowie i prowadzili je oficerowie z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie pod kierownictwem kpt. mgr Leszka Buczaka.
Nagrody rzeczowe za wzorowe wyniki w nauce i zaangażowanie w organizację kursu otrzymali strażacy: Norbert Gręda, Piotr Kasperek, Piotr Szostak, Wojciech Mroczek i Józef Jania.
Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja