środa, 8 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2803152

 

Kraków - al.Powstańców Śląskich - wykolejenie pociągu towarowego z niebezpieczną substancją. 2019-01-27
Zobacz zdjęcia (0)
W dniu 27.01.2018 o godz. 18.28 do SKKM w Krakowie wpłynęła formatka z CPR-u "OBOK WIADUKTU WYKOLEJENIE POCIAGU TOWAROWEGO PRZWOŻĄCY AMONIAK, MOZLIWY DOJAZD OD UL.FREDY". Zdarzenie ma mieć miejsce przy stacji Kraków-Bonarka. Zgłaszającym był Koordynator Centrum Sterowania Przewozami w Krakowie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren postoju samochodów pożarniczych za pomocą stożków ostrzegawczych i dysków świetlnych. Na ul. Powstańców Śląskich znajdował się Naczelnik sekcji PKP Cargo, który poinformował nas o wykolejeniu cysterny przewożącej amoniak. Z uzyskanych informacji wynikało, że skład pociągu przemieszczał się na trasie z Oświęcimia do Tarnowa. W pierwszej fazie prowadzonych działań polecono odłączenie napięcia w sieci trakcyjnej. Ratownicy w aparatach ODO udali się na rozpoznanie. Równocześnie sprawiona została linia główna z dwoma kurtynami wodnymi na wypadek wycieku amoniaku. Na miejsce zadysponowano dodatkowe siły i środki. Podczas rozpoznania ustalono, że w 30 cysternach kolejowych przewożony jest bezwodny amoniak w ilości 1370 ton. W wykolejonej cysternie znajdowało się 43 tony NH3. Przewożona substancja znajdowała się w fazie ciekłej. Cysterny napełnione były w ok. 70% obj. fazą ciekłą w dolnej części zbiornika i fazą gazową w ok. 30% obj. w górnej części zbiornika. W wyniku wykolejenia wagonu nie doszło do rozszczelnienia płaszcza cysterny. Następnie skontrolowano pozostałe wagony składu – nie stwierdzono rozszczelnienia żadnego z pozostałych cystern. Stwierdzono uszkodzenia słupa i sieci trakcyjnej. Na miejsce przybyła Służba Ochrony Kolei oraz Pracownicy PKP Energetyka. Na miejsce przybył Z–ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, który podtrzymał dotychczasowe decyzje KDR-ów. Zadysponowano pociąg techniczny, którego pracownicy wykonali uszynienie sieci trakcyjnej na uszkodzonym odcinku. Obecna na miejscu zdarzenia Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego "KRAKÓW 6" wyznaczyła strefę zagrożenia. Dokonano pomiarów urządzeniami Drager X-AM 2000 oraz Drager X-AM 5000, które potwierdziły brak wycieku amoniaku do atmosfery. W trakcie działań systematycznie kontrolowano atmosferę wokół cystern w/w toksymetrami. Dodatkowo za pomocą kamery termowizyjnej oraz pirometru monitorowano temperaturę zewnętrzną płaszcza cysterny. Wszystkie pomiary wskazały jednakową temperaturę (-4st.C). Na miejsce zdarzenia przybyli przedstawiciele komisji PKP Cargo (Przewodniczący oraz Członkowie) oraz doradca RID PKP Cargo w Katowicach. Komisja PKP Cargo podejmuje decyzję o możliwości wkolejenia wagonu na właściwy tor. Po konsultacji komisja PKP Cargo zawnioskowała do KDR o pozostawienie na miejscu jednostek PSP na czas prowadzonych działań (podnoszenia i wkolejenia na właściwy tor cysterny). Na miejsce działań przybył Komendant PSP w Krakowie, który podjął decyzję o zawiązaniu sztabu na czas prowadzonych działań. Kolejna faza prowadzonych działań przez obecnych na miejscu pracowników Kolejowego Ratownictwa Technicznego polegała na przygotowaniu do podniesienia, stabilizacji i przestawienia na właściwy tor wykolejonego wagonu cysterny. W trakcie wkolejania wagonu na tor ratownicy PSP zabezpieczeni w aparaty ODO monitorowali atmosferę na obecność amoniaku wokół cysterny. Dodatkowo na wypadek rozszczelnienia rozstawione zostały kurtyny wężowe wokół wkolejanej cysterny oraz utrzymywano w gotowości do podjęcia działań rotę w ubraniu CUG. W SLRRChem prowadzono monitoring meteorologiczny stacją meteo WatchDog. Prewencyjnie uruchomiono program ALOHA, w którym prognozowano możliwe scenariusze zdarzeń na wypadek rozszczelnienia cysterny. Po zakończeniu działań prowadzonych przez pracowników Kolejowego Ratownictwa Technicznego ratownicy PSP ponownie skontrolowali strefę wokół całego składu cystern – pomiary potwierdziły brak wycieku amoniaku do atmosfery. Na miejscu pozostali pracownicy PKP Energetyka, którzy dokonali zabezpieczenia i niezbędnych prac naprawczych uszkodzonej linii trakcyjnej oraz pracownicy Kolejowego Ratownictwa Technicznego, którzy zabezpieczą cysternę kolejową.

Działania trwały ponad 8 godzin, zaangażowanych było 35 strażaków (16 zastępów)


Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja