sobota, 11 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2807737

 

Pożar na ul. Lotniczej w Krakowie 2019-02-19
Zobacz zdjęcia (0)
W dniu 18.02.2019 do SKKM w Krakowie wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu w piwnicy Kraków ul. Lotnicza. Do działań niezwłocznie zadysponowano zastępy z JRG 1 wraz z Oficerem Operacyjnym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono silne zadymienie, wydobywające się z piwnicy klatki schodowej. Na miejscu był obecny patrol Policji, wraz z którym rozpoczęto ewakuację. Łącznie mieszkania opuściło 20 osób. Do pomieszczeń piwnicznych wprowadzono rotę ratowników z linią gaśniczą, zabezpieczonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych i wyposażonych w kamerę termowizyjną. Źródło pożaru odnaleziono w jednym z boksów, gdzie palił się drewniany regał i składowane na nim elementy. Drzwi do boksu wyważono przy użyciu sprzętu burzącego, pożar ugaszono jednym prądem wody, następnie pogorzelisko przekopano i przelano, wynosząc spalone elementy na zewnątrz. Równocześnie, przy użyciu wentylatora, prowadzono oddymianie pomieszczeń piwniczych i klatki schodowej, dokonując kontrolnych pomiarów obecności tlenku węgla za pomocą detektorów. Po oddymieniu wszystkich pomieszczeń i ponownym, dokładnym sprawdzeniu lokali urządzeniami pomiarowymi, zezwolono lokatorom na powrót do swoich mieszkań.
Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja