środa, 8 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2802194

 

Kraków, Osiedle Wysokie - zapach siarkowodoru na klatce schodowej. 2019-03-21
Zobacz zdjęcia (0)
W dniu 20.03.2019 r. do SKKM wpłynęło zgłoszenie o wyczuwalnym zapachu siarkowodoru na klatce schodowej. Niezwłocznie na miejsce zostały zastęp z JRG SA. Po przybyciu na miejsce zdarzenia mieszkańcy bloku poinformowali nas, że na klatce schodowej wyczuwalny jest zapach charakterystyczny dla siarkowodoru. Zabezpieczono teren akcji przy pomocy samochodów ratowniczych. Ratowników zabezpieczona sprzętem ochrony dróg oddechowych, wyposażona w urządzenia pomiarowe udała się w celu zlokalizowania źródła nieprzyjemnego zapachu. Skontrolowano klatkę schodową, korytarze oraz pomieszczenia piwniczne. W piwnicy budynku stwierdzono obecność 10 ppm siarkowodoru.
W związku z powyższym skorzystano z procedur zawartych w zasadach postępowania ratowniczego, które mówią, że należy stosować aparaty powietrzne izolujące drogi oddechowe oraz używać chemicznych ubrań gazoszczelnych, a także usunąć wszelkie źródła zapłonu. Otwarto skrzynkę bezpiecznikową i odłączono dopływ prądu do piwnicy. Mieszkańcom bloku nakazano pozostanie w mieszkaniach i nie opuszczanie ich, a także uszczelnienie drzwi wejściowych i pootwieranie okien w celu wietrzenia pomieszczeń. Intensywnie wietrzona była także klatka schodowa. Na miejsce wezwano dodatkowe zastępy z JRG SA w celu sprawdzenia drugiej klatki schodowej oraz pomieszczeń piwnicznych jak również zastęp rozpoznanie chemicznego z JRG 6. Ratownicy cały czas monitorowali obecność niebezpiecznej substancji - nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców. Dlatego też nie podejmowano decyzji o całkowitej ewakuacji budynku.
Ratownicy z zastępu SLRRChem z JRG 6 dokonali kolejnych pomiarów w piwnicy i potwierdzili obecność siarkowodoru - urządzenie. Wykryto także amoniak w ilości 17-19 ppm. Podjęta została decyzja o zadysponowaniu na miejsce Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z JRG nr 6oraz Oficera Operacyjnego.
Po jej przybyciu ratownicy zabezpieczeni w ubrania gazoszczelne weszli do pomieszczeń piwnicznych i ustalili, że na jednym z bocznych korytarzy rozlana jest niezidentyfikowana substancja. Cały czas dokonywano kontroli przy pomocy urządzeń pomiarowych i stwierdzono, że spada stężenie siarkowodoru w piwnicy - 4 ppm. Wraz z czasem ustawał także nieprzyjemny zapach. Pootwierano okienka piwniczne, a w drzwiach wejściowych do klatki schodowej ustawiono wentylator. Po dokładnym przewietrzeniu pomieszczeń urządzenia pomiarowe nie wykazywały już obecności niebezpiecznych substancji. Plamę na podłodze zmyto preparatem SINTAN oraz zasypano sorbentem.
Skontrolowano obie klatki schodowe - nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców.

KR-P
Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja