czwartek, 16 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2822881

 

Długotrwała akcja gaśnicza w m. Czechy 2019-11-27
Zobacz zdjęcia (0)
Około godziny 21:55 SKKM w Krakowie dostało zgłoszenie o pożarze stodoły w m. Czechy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar budynku gospodarczego wraz ze stajnią o wymiarach około 10x30 metrów, w całości wypełnionego sprasowaną słomą i sianem. W wyniku rozpoznania ustalono, że 19 koni zostało przeprowadzonych przez właścicieli w bezpieczne miejsce. Dwa konie padły w pomieszczeniu stajni w skutek oddziaływania pożaru. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu czterech prądów gaśniczych wody w natarciu i dwóch w obronie. Zorganizowano zaopatrzenie w wodę poprzez jej dowożenie z hydrantu odległego o około 2 kilometry, wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych i wyburzeniowych budynku gospodarczego oraz bieżącym przekopywaniu i przelewaniu wynoszonego siana i słomy. Do wywożenia siana wykorzystano koparko ładowarki. W działaniach brały udział liczne SiŚ jednostek OSP z gminy Słomniki jak i z poza niej, oraz JRG KM w Krakowie. Na miejsce pożaru przybył również Zastępca Komendanta Miejskiego bryg. Andrzej Nowak.
Zobacz zdjęcia (0)

 


Powrót do interwencji

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja