sobota, 4 lipiec 2020 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 2797528

 


                        

Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej do 30 000 EURO

 

 

Zakup usług telefonii komórkowej i dostawy telefonów komórkowych oraz internetu mobilnego  na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

  11.09.2019 Zaproszenie do złożenia ofert na zakup usług telefonii komórkowej i dostawy telefonów komórkowych oraz internetu mobilnego na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.
  11.09.2019 Formularz ofertowy
  25.09.2019 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 

Zaproszenie do złożenia ofert  na Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykonania okresowych przeglądów technicznych w sprzęcie i w pojazdach KM powyżej 3500 DMC

  19.08.2019 Zaproszenie do złożenia ofert i opis przedmiotu zamówienia - pdf
  19.08.2019 Klauzula informacyjna - pdf
  19.08.2019 Formularz ofertowy - docx
  04.09.2019 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert  na Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykonania okresowych przeglądów technicznych w pojazdach KM do 3500 DMC.

  19.08.2019 Zaproszenie do złożenia ofert i opis przedmiotu zamówienia  - pdf
  19.08.2019 Klauzula informacyjna - pdf
  19.08.2019 Formularz ofertowy - docx
  04.09.2019 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert  na zakup i montaż klimatyzacji na sali wykładowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie

  17.07.2019 Zaproszenie do złożenia ofert wraz załącznikami - pdf
  02.08.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert  na dostawę akumulatorowego wentylatora oddymiającego wraz z osprzętem

  12.07.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  12.07.2019 Opis przedmiotu zamówienia - pdf
  12.07.2019 Klauzula informacyjna - pdf
  12.07.2019 Formularz ofertowy - docx
  9.08.2019 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy - pdf
     
 

Zaproszenie do złożenia ofert  na przegląd okresowy stacjonarnych i przewoźnych agregatów prądotwórczych oraz innego sprzętu elektrycznego będącego na wyposażeniu KM PSP w Krakowie oraz podległych jednostek organizacyjnych.

  04.07.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  04.07.2019 Opis przedmiotu zamówienia - pdf
  17.07.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert  na dostawę 10 000 kg sorbentu DAMSORB dla KM PSP w Krakowie

  28.06.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  12.07.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert  na wykonanie konserwacji-remontu pomieszczenia sanitarnego w budynku JRG 1

  27.06.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  27.06.2019 Opis przedmiotu zamówienia - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert  na zaopatrzenie KM PSP Kraków w środki czystości, artykuły chemii gospodarczej i wyroby sprzątające

  24.06.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  24.06.2019 Opis przedmiotu zamówienia - docx
  25.06.2019 Informacja - pdf
  05.07.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert  na dostawę 50 sztuk kombinezonów dla członków specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego Kraków 6

  19.06.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  19.06.2019 Opis przedmiotu zamówienia- pdf
  12.07.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert  na wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczenia sanitarnego w obiekcie przy ul. Rozrywka 26 w Krakowie

  18.06.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  18.06.2019 Opis przedmiotu zamówienia - pdf
  28.06.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

  08.05.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  08.05.2019 Opis przedmiotu zamówienia - pdf
  08.05.2019 Formularz ofertowy - docx
  08.05.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert w celu wyłonienia wykonawcy na jednorazową dostawę artykułów biurowych  dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

  08.05.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  08.05.2019 Opis przedmiotu zamówienia - pdf
  08.05.2019 Formularz ofertowy - pdf
  08.05.2019 Klauzula informacyjna - pdf
  20.05.2019 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert w celu podpisania umowy na wykonanie prac wykończeniowych w sali wykładowej JRG5 polegających na położeniu gresowych płytek podłogowych wraz z cokołami wykonanymi z w/w płytek zabezpieczonych od góry narożnikami aluminiowymi. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi oraz dostarczenie wszystkich koniecznych materiałów do wykonania przedmiotowej usługi z wyłączeniem skrzynki FLOORBOX, którą dostarczy Zamawiający.
 

  16.04.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  16.04.2019 Formularz ofertowy - docx
  16.04.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert w celu wyłonienia wykonawcy/podpisania umowy na przeprowadzenie konserwacji-remontu pomieszczenia sanitarnego zlokalizowanego w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Krakowie

  12.04.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  12.04.2019 Informacje uzupełniające dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - pdf
  25.04.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert w celu podpisania dwuletniej umowy na serwis (kalibracja, wymiana sensorów, wymiana baterii) urządzeń kontrolno-pomiarowych będących w posiadaniu niniejszej Komendy.

  11.03.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  11.03.2019 Opis przedmiotu zamówienia - pdf
  11.03.2019 Formularz ofertowy - docx
  28.03.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert w celu podpisania  umowy na przegląd okresowy, serwis automatów i masek nurkowych.

  08.03.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  08.03.2019 Opis przedmiotu zamówienia - pdf
  08.03.2019 Formularz ofertowy - docx
  08.03.2019 Załącznik do formularza ofertowego - xls
  28.03.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 

Zaproszenie do złożenia ofert w celu wyłonienia wykonawcy na zaopatrzenie Komendy Miejskiej PSP oraz wszystkich JRG w środki czystości, artykuły chemii gospodarczej i wyroby sprzątające.

  06.03.2019 Zaproszenie do złożenia ofert i opis przedmiotu zamówienia - pdf
  06.03.2019 Formularz ofertowy - docx
  25.03.2019 Informacja o wyborze wykonawcy - pdf
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie projektu remontu posadzki w garażach Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.

  06.03.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  06.03.2019 Opis przedmiotu zamówienia - pdf
  25.03.2019 Informacje o wyborze wykonawcy - pdf
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert w celu podpisania dwuletniej umowy na serwis (kalibracja, wymiana sensorów, wymiana baterii) urządzeń konrtrolno-pomiarowych będących w posiadaniu niniejszej Komendy.

  12.02.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  12.02.2019 Formularz ofertowy - doc
  14.02.2019 Informacja
  06.03.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostarczanie tlenu medycznego – uzupełnianie butli dla Komendy Miejskiej PSP w Krakowie w latach 2019-2020

  12.02.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  12.02.2019 Formularz ofertowy - doc
  14.02.2019 Informacja
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na Świadczenie usługi sprzątania budynku
Komendy Miejskiej PSP w Krakowie w 2019 roku

  22.01.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - pdf
  22.01.2019 Zaproszenie do złożenia ofert - doc
  22.01.2019 Wzór umowy
  31.01.2019 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę medycznego sprzętu szkoleniowego
dla KM PSP w Krakowie

  21.11.2018 Zaproszenie do złożenia ofert
  18.12.2018 Informacja o wyborze oferenta
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
dla KM PSP w Krakowie

  21.11.2018 Zaproszenie do złożenia ofert
  21.11.2018 Formularz ofertowy
  27.11.2018 Informacja o wyborze oferenta
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę 2 sztuk skokochronów z butlami kompozytowymi

  29.10.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę 2 sztuk skokochronów z butlami kompozytowymi
  29.10.2018 Formularz ofertowy
  06.11.2018 Informacja o wyborze oferenta
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę 2 sztuk skokochronów z butlami kompozytowymi

  17.10.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę 2 sztuk skokochronów z butlami kompozytowymi
  22.10.2018 Odpowiedzi na pytania
  29.10.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu rozpoznania
     
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę środka pianowtórczego syntetycznego 3% w ilości 14 000 kilogramów (+/- 20%)

  17.10.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę środka pianowtórczego syntetycznego 3% w ilości 14 000 kilogramów (+/- 20%)
  06.11.2018 Informacja o wyborze oferenta
     
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na zakup oraz dostawę części zamiennych do sprzętu ochrony układu oddechowego firmy MSA Safety

  02.10.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na zakup oraz dostawę części zamiennych do sprzętu ochrony układu oddechowego firmy MSA Safety
     
     
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na zakup oraz dostawę opon do samochodów ciężarowych,
dostawczych oraz osobowych i przyczep dla KM PSP w Krakowie.

  25.07.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na zakup oraz dostawę opon do samochodów ciężarowych,
dostawczych oraz osobowych i przyczep dla KM PSP w Krakowie
  16.08.2018 Informacja o wyborze oferenta
     
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na wymianę opon w samochodach ciężarowych, dostawczych oraz osobowych i przyczepach dla KM PSP w Krakowie.

  25.05.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na wymianę opon w samochodach ciężarowych, dostawczych oraz osobowych i przyczepach dla KM PSP w Krakowie
  16.08.2018 Informacja o wyborze oferenta
     
     
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

  17.05.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę dwóch samochodów operacyjnych dla KM PSP Kraków
  29.05.2018 Odpowiedzi na pytania
  08.06.2018 Odpowiedzi na pytania II
  21.06.2018 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usługi sprzątania budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

  03.04.2018 Zaproszenie do złożenia ofert na usługę sprzątania budynku KM PSP w Krakowie
  19.04.2018 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 
 

Zaproszenie do złożenia ofert na zakup oraz dostawę opon do samochodów ciężarowych , dostawczych oraz osobowych dla KM PSP w Krakowie

  10.10.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na zakup oraz dostawę opon do samochodów ciężarowych , dostawczych oraz osobowych dla KM PSP w Krakowie
  12.10.2017 Odpowiedzi na pytania
  23.10.2017 Zawiadomienie o wyborze wykonawców
 
 

Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie poprzez rozbudowę systemu sterowania automatyką wyjazdową umożliwiającą bezpośrednie alarmowanie i dysponowanie zastępów ratowniczych z JRG Skawina oraz montaż nowoczesnych wyświetlaczy na JRG 1.

 
  13.09.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie poprzez rozbudowę systemu sterowania automatyką wyjazdową umożliwiającą bezpośrednie alarmowanie i dysponowanie zastępów ratowniczych z JRG Skawina oraz montaż nowoczesnych wyświetlaczy na JRG 1.
 
  13.09.2017 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 
  2.10.2017 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 
 

Zakup usług telefonii komórkowej i dostawy telefonów komórkowych oraz internetu mobilnego wraz z modemami na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

 
  24.07.2017 Zaproszenie do złożenia ofert na zakup usług telefonii komórkowej i dostawy telefonów komórkowych oraz internetu mobilnego wraz z modemami na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.
 
  24.07.2017 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 
  08.08.2017 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej zezwalającej na realizację inwestycji pn. "Wymiana nawierzchni placu zewnętrznego przed budynkiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 
  16.02.2017 Zaproszenie
 
  16.02.2017 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 
  16.02.2017 Załącznik nr 2 - Umowa na dokumentację projektową placu zewnętrznego
 
 

Przeprowadzenie jednorazowego przeglądu technicznego 12 anten i instalacji antenowych

dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 
  13.09.2016 Zapytanie ofertowe
 
  26.09.2016 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 
 

Organizacja kursu prawa jazdy kategorii C+E

dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 
  06.04.2016 Zapytanie ofertowe
  06.04.2016 Załącznik 1 Formularz Ofertowy
  13.04.2016 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 
 

Nierytmiczne dostawy środków czystości

dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

w 2016 roku

 
  05.02.2016 Zapytanie ofertowe
  05.02.2016 Załącznik 1 Formularz Ofertowy
 
  05.02.2016 Zapytanie ofertowe
  05.02.2016 Załącznik 1 Formularz Ofertowy
  05.02.2016 Załącznik 2 Oferta Cenowa
  11.02.2016 Pytania i odpowiedzi
  22.02.2016 Unieważnienie postępowania
 
 

Zakup oraz dostawa nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla KM PSP w Krakowie

 
  04.12.2015 Zaproszenie do złożenia ofert na zakup oraz dostawę nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla KM PSP w Krakowie
  15.12.2015 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 
 

Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie poprzez zainstalowanie systemu sterowania automatyką wyjazdową umożliwiającą bezpośrednie alarmowanie
i dysponowanie zastępów ratowniczych z JRG i OSP.

 
  02.10.2015 Zaproszenie do złożenia ofert na modernizację Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie poprzez zainstalowanie systemu sterowania automatyką wyjazdową umożliwiającą bezpośrednie alarmowanie i dysponowanie zastępów ratowniczych z JRG i OSP.
  13.10.2015 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 
 

Zakup  usługi telefonii komórkowej oraz dostawy telefonów komórkowych

na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie
 

 
  10.08.2015 Zaproszenie do złożenia ofert na zakup  usługi telefonii komórkowej oraz dostawy telefonów komórkowych na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Krakowie
  25.08.2015 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 
 

System prezentacji wizualnej w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie przy
ul. Rozrywka 26 w Krakowie na potrzeby zarządzania działaniami ratowniczo – gaśniczymi przez Sztab Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie

 

 
  29.04.2015 Zaproszenie do złożenia ofert na na dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie z obsługi systemu prezentacji wizualnej w Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
 
  04.05.2015 Uwaga !!! zmiana symbolu monitora (poprawione zaproszenie)
  15.05.2015 Pytania do wykonawców
  27.05.2015 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
   
 
 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
1/ „ Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej PSP w Krakowie
oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Krakowie.”
2/ „ Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w
w Krakowie.”
3/ „ Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 w
Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 5 w Krakowie.”
 

 
  04.03.2015 Zaproszenie do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych
  04.03.2015 Załączniki do umowy
  04.03.2015 Załącznik A - audyty energetyczne
  10.03.2015 Szacunkowa wartość zamówienia publicznego
  26.03.2015 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy
 
  Postępowania zakończone
 
 

Zestawy łączności podhełmowej dla roty" dla KM PSP w Krakowie

 
  11.07.2014 Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę "Zestawów łączności podhełmowej dla roty" dla KM PSP w Krakowie
  23.07.2014 Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na zakup i dostawę "Zestawów łączności podhełmowej dla roty" dla KM PSP w Krakowie
 
 

Wykonanie i zamontowanie bramy garażowej w pomieszczeniu garażowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 20

 
  04.07.2014 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i zamontowanie bramy garażowej w pomieszczeniu garażowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 20
  22.07.2014 Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na wykonanie i zamontowanie bramy garażowej w pomieszczeniu garażowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 20
 
 

Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej o powierzchni 312 m2 w pomieszczeniach garażowych Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Skawinie przy ul. Piłsudzkiego 20

 
  11.06.2014 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej o powierzchni 312 m2 w pomieszczeniach garażowych Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Skawinie przy ul. Piłsudzkiego 20
  03.07.2014 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej o powierzchni 312 m2 w pomieszczeniach garażowych Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Skawinie przy ul. Piłsudzkiego 20
 
 

<<< Powrót

 

 

   

 

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja