poniedziałek, 8 marzec 2021 r.
Bip
Bezpieczny Powiat K-ki
Bezpieczny Kraków
   Sprawy OSP
 
 Liczba odwiedzin : 3192029

 


Na podstawie art. 13 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży pożarnej
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.) i zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), opłatę skarbową pobiera się od:

- zaświadczeń w sprawie spełniania wymagań przepisów przeciwpożarowych w wysokości 17 zł.,

- zaświadczeń o interwencji  jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniu w wysokości 17 zł.,

- poświadczeń zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii w wysokości 5 zł od każdej
pełnej lub zaczętej stronicy.

Opłatę skarbową można uiszczać wyłącznie gotówką w kasach urzędu Miasta Krakowa
lub bezgotówkowo na rachunek bankowy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można pobrać >>> tutaj

Wpłaty bezgotówkowe:

Bank PKO Bank Polski

Nr konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Bez ponoszenia dodatkowych opłat w Oddziałach Banku PKO BP.

Z dodatkową opłatą w innych bankach i placówkach pocztowych.

Wpłaty gotówkowe:

1.   W kasach Wydziału Podatków i Opłat:

 

Al. Powstania Warszawskiego 10 i os. Zgody 2 – pon-pt w godz. 8.00-18.00.

 

Rynek Podgórski 1 pok. nr 3 – pon w godz. 9.30-16.30, wt-pt w godz. 8.00-15.00

 

ul. Lubelska 27 – pon, wt, śr, pt w godz. 8.00-18.00

 

2. W kasach Wydziału Finansowego

 

Plac Wszystkich Świętych 3/4 – w pon. w godz. 9.00-17.00 i wt-pt w godz.8.00-15.30

 

ul. Grunwaldzka 8 – w pon. W godz. 9.30-16.30 i wt-pt w godz. 8.00-15.00

 (c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 Administracja